PDF Print E-mail

Horizont.Robno je program koji pokriva sve poslove od naručivanja i ulaska robe na skladište, skladišnog praćenja i inventura pa sve do veleprodaje, maloprodaje, tranzita, ambulantne prodaje, komisije ili reversa. Posebno istićemo mogućnost praćenja proizvodnje.

 
    Korisnička zona