Microsoft tehnologija PDF Print E-mail

Cijeli Horizont.ERP izgrađen je višeslojno na bazi podataka MS SQL Server a poslovna logika je razvijena MS Visual Studio alatima.

 

 

Transferi

Pokriveni svi načini transfera u Horizont.Robno za maksimalnu fleksibilnost i prilagodbu krajnjem korisniku:

  • Transfer putem ftp-a
  • Transfer e-mailom
  • Transfer putem exporta u file
  • Transfer putem AS/400
  • Transfer putem diskete

Ispis

- Na A4 ili Pos printer
- Ispisi su grafički sa mogućnošću dodavanja logotipa
- Export ispisa u Excel, Word, PDF, HTML ili txt

Autorizacija

- Autorizacija je u potpunosti prilagodljiva željama korisnika i maksimalno fleksibilna
- Mogućnost definiranja neodređenog broja korisničkih grupa i dodjeljivanja prava pristupa za svaki pojedini dio izbornika određenoj grupi, na ovaj način administrator dobiva maksimalnu kontrolu nad pravima pristupa korisnika programa

Fiskalna kase

- Aplikacija je u potpunosti prilagođena za rad sa fiskalnim kasama na području Republike Srpske, BiH i Kosova
- Mogućnost komunikacije sa dva različita fiskalna software-a: F-Link i Tring

Vođenje skladišta

- Primke
- Otpisi robe
- Zapisnici o promjeni cijena
- Izdatnice
- Inventure
- Interne narudžbe

Pregledi i izvještaji

- Z Total
- X Total
- Prodaja po artiklima
- Prodaja po danima
- Knjiga popisa
- Izvještaj po vrstama plaćanja
- Kartica artikala
- Stanje zaliha
- Pregled popusta

 
Korisnička zona